Välkommen till Östra Vemmerlöv
 
 

Byalaget

företräder bygdens och dess befolknings intressen

och verkar för en positiv utveckling.

Vill bevara bygdens traditioner och bidra till dess historiebeskrivning i ord och bild.

Ordnar sammankomster och utflykter.

Stödjer ungdomsverksamheten i bygden.

 

Välkommen till Östra Vemmerlöv byalags hemsida.